הנתונים שפורסמו באחרונה מצביעים על כך שהמשק מוסיף לצמוח אם כי בקצב מתון ושהירידה החדה בצמיחה ברביע השני הייתה זמנית. בעולם, המשקים המפותחים ממשיכים לצמוח בקצב מתון ואילו המשקים המתעוררים ממשיכים להיות בהאטה.

מאת אלי קדוש

הפעילות הראלית והתעסוקה:

נמשכת הצמיחה בקצב מתון: הנתונים שפורסמו באחרונה מצביעים על כך שהמשק מוסיף לצמוח אם כי בקצב מתון ושהירידה החדה בצמיחה ברביע השני הייתה זמנית.

בנק ישראל עדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה: מ-3% ל-2.6% ב-2015 ומ-3.7% ל-3.3% ב-2017.

עליה קלה באבטלה: לאחר ירידה מתמשכת בשיעורי האבטלה נרשמת עליה קלה. שיעור האבטלה בגילאי העבודה העיקריים (25-64) עלה באוגוסט ל-4.5% לאחר 4.3% במאי. ואולם שיעור האבטלה עדיין נמוך הן בהשוואה עולמית והן בהשוואה לנתוני העבר. מתחילת השנה גדל מספר המועסקים במשרה מלאה בכ-43,000 עובדים, בנוסף לגידול בן 27,000 במספר המועסקים במשרה חלקית.

האינפלציה – מדד המחירים לצרכן ירד באוגוסט ב-0.2% כאשר מרבית החזאים צפו שהמדד יישאר ללא שינוי- האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים היא שלילית בשיעור 0.4% בעיקר בשל הירידה במחירי האנרגיה והמזון שבלעדיהם המדד היה עולה ב-0.8% . – מדד המחירים בספטמבר צפוי להיות שלילי בגובה 0.5%. בשלושת החודשים הבאים צפוי המדד לרדת בשיעור מצטבר של 0.7%- , זאת בשל גורמים חד פעמיים כהוזלת מחירי החשמל והפחתת המע"מ.- ממוצע התחזיות לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים עומד על 0.4% ועל 0.8% בעוד שנתיים.

הריבית: בנק ישראל לא שינה את הריבית בחודש האחרון והיא נותרה ברמה של 0.1% – הרמה הנמוכה ביותר בכל הזמנים. ע"פ מרבית ההערכות, ריבית בנק ישראל תישאר ברמתה הנוכחית במהלך כל שנת 2015 ותעלה ע"פ הערכת בנק ישראל ל-0.5% בסוף 2016. שיעור זה נמוך מהריבית שראשי ה-fed צופים לארה"ב.

shutterstock_234568837

תקציב הממשלה: – נתוני הפעילות הממשלתית עקביים עם נמשך ההתרחבות בפעילות הכלכלי.- ההכנסות ממסים בחודשים ינואר-אוגוסט גבוהות ב-5.5 מיליארד ₪ מתחזית הגביה שבבסיס התקציב, כאשר התקבולים ממע"מ גדלו ב-5.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד- ההוצאות המקומיות של הממשלה מתחילת השנה גבוהות ראלית ב-4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

שוק המט"ח: במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.18% ונותר ללא כל שינוי מול האירו. מול המטבעות של המדינות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שנמדד בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-0.4%- ב-12 החודשים האחרונים נחלש השקל מול הדולר בכ-7% והתחזק מול האירו בכ-5%. התחזקות השקל מול האירו בנוסף לחולשת הפעילות הכלכלית באירופה מכבידה מאוד על היצוא ליבשת זו. מול שער החליפין האפקטיבי נרשמה התחזקות של השקל בכ-3%.

שוק הדיור: ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני עלו מחירי הדירות בממוצע ב-6% ומזה 4.6% בחצי השנה האחרונה.- בכוונת הממשלה ליישם מספר צעדים בשוק הדיור, אולם בשלב זה קשה להעריך את השפעתם הצפויה.

שוק ההון: ירידות חדות בשערי המניות : מדד ת"א 25 ירד בספטמבר בכ-4.6% וביחד עם הירידה באוגוסט- נמחקו כמעט כל העליות שנרשמו מתחילת השנה. מדדי המניות באירופה ( יורו סטוק 50) ואילו בארה"ב נרשמו ירידות קלות. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד ת"א 25 ב-3% לעומת 5% וירידה של כ- 1.5% בנסד"ק 100 וביורו-סטוק 50 בהתאמה. ירידות באג"ח הצמודות: על רקע הירידה באינפלציה ירדו מחירי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות כפי שנמדדות בתל בונד 60 (איגרות החוב הצמודות של 60 החברות הגדולות במשק ) בספטמבר בכ-1.1% ואילו מדד תל בונד שקלי ( איגרות חוב קונצרטיות שאינן צמודות למדד) עלה בכ-0.3%. ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי איגרות החוב שאינן צמודות בכ-1.8% ואילו איגרות החוב הנצמודות ירדו בלמעלה מ-3%.

shutterstock_281490632

עליות בשערי האג"ח הממשלתיות. התשואה על אג"ח שקלית ל-10 שנים של ממשלת ישראל ירדה ל-2.27% לאחר 2.45 ביולי. גם באיגרות החוב של ממשלת ארה"ב נרשמו ירידות ל-2.16%. יחד עם זאת, פער התשואות באיגרות החוב של ממשלות שתי המדינות אינו משקף את פערי הסיכון בין המדינות מה שמצביע על כך שאג"ח של ממשלת ישראל מתומחרות ביתר. נמשכת עליה בפער התשואות בין אג"ח של חברות לאג"ח ממשלתיות. התשואה של ת.סל על אג"ח ממשלתי שקלי במח"מ 3 שנים עומדת על 0.5% בלבד והתשואה על אג"ח של חברות במח"מ דומה גבוהה ב-1.8% לעומת פער של 0.9% בלבד לפני כ-6 חודשים.

נמשכים פדיונות הענק בקרנות הנאמנות: מתחילת השנה נפדו מקרנות הנאמנות 25 מיליארד ₪, סכום חריג בהשוואה לשנים רבות. מרבית הכספים נמשכו מקרנות הכספיות בשל הרבית האפסית ונראה שכספים אלה היוו מקור מרכזי למימון ההשקעות בדירות.

המשק העולמי: המשקים המפותחים ממשיכים לצמוח בקצב מתון ואילו המשקים המתעוררים ממשיכים להיות בהאטה. ה-OECD והבנק העולמי הורידו את התחזיות לצמיחה העולמית -2015 בשיעור חד מ-3.7% ל-3.1%, בארה"ב: נמשכת ההתאוששות ושיעור הצמיחה ברביע השני עודכן ל-3.7% במקום 2.3%. מתחזקות ההערכות שהפדיון עשוי להעלות את הריבית עוד השנה אירופה: נתון הצמיחה ברביע השני עודכן מ-0.3% ל-0.4% במקביל לירידה אטית מאוד באבטלה מה שגרם לבנק המרכזי להגדיל את התקרה לרכישת אג"ח ממשלתי. בסין: לאחר שמחירי המניות עלו בשנה האחרונה ב-150% נרשמה צניחה שנבלמה ע"י הממשלה והמחירים התייצבו על רמה נמוכה ב-20% ממחירי השיא.

סיכום והערכות: הריבית השקלית תישאר ברמתה הנמוכה עוד זמן רב. עובדה זו יחד עם האינפלציה הנמוכה הופכים את איגרות החוב השקליות בעלות המח"מ הארוך לאטרקטיביות יותר. מנגד, העלאת הריבית בארה"ב שע"פ ההערכות צפויה להתרחש עוד השנה, ופער התשואות הנמוך בין איגרות החוב הממשלתיות בישראל ובארה"ב עלולים להביא לירידות חדות באיגרות החוב הישראליות הארוכות. ניכרת הסטת כספים לשווקי ההון של משקים שיש בהן הרחבה מוניטרית כדוגמת אירופה ויפן. מה שהופך את ההשקעות בשווקים אלה לבעלות פוטנציאל לרווחים.

5a

אלי קדוש הוא יו"ר ועדת ההשקעות של פריקו בע"מ (p.p.m financial solutions) חברה לניהול תיקי השקעות וחבר דירקטוריון בחברת BTB.

חלק מניירות הערך ו/או מאסטרטגיות ההשקעה המוצגים בסקירה זו, במידה ומוצגים, יכול שיהיו מוחזקים בתיקים המנוהלים ואין לראות באמור משום ייעוץ השקעות או המלצה. סקירה זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו, במידה ומוזכרים, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל משקיע. כל העושה שימוש בסקירה זו עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

רוצים לקבל מידע נוסף אודות השקעות בשיטת ה-Peer-to-Peer? השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם