קשה מאוד לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית. השיטה שבה מערכת הבנקאית בוחנת את סיכון האשראי, מייחסת חשיבות גדולה להיכרות עם מבקש האשראי ועם הביטחונות שהוא יכול לספק. ומה יעשה לווה שאין לו היכרות עם שום בנק או שאין לו קשרים ויכולת עמידה מול הבנק?

מאת אלי קדוש

קשה מאוד לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית. השיטה שבה מערכת הבנקאית בוחנת את סיכון האשראי, מייחסת חשיבות גדולה להיכרות עם מבקש האשראי ועם הביטחונות שהוא יכול לספק. ומה יעשה לווה שאין לו היכרות עם שום בנק או שאין לו קשרים ויכולת עמידה מול הבנק? ואיזה ביטחונות יעמיד לווה אם לא את דירת הוריו? ומה יעשה יזם צעיר שאינו מוכן לסכן (ובצדק!) לסכן את דירת הוריו כדי לפתוח עסק משלו?

בנק ישראל פרסם בדוח השנתי האחרון נתונים מפתיעים על האשראי הבנקאי, נתונים מרנינים יש לומר. ע"פ הדו"ח האשראי לעסקים גדולים פחת בשנת 2014 ב-5.3%, האשראי לעסקים בינוניים גדל ב-4.3% ואילו האשראי לעסקים קטנים גדל ב-9%. הנתונים מראים אם כן, שהבנקים מסיטים אשראי מהעסקים הגדולים לעסקים הבינוניים והקטנים. זוהי התפתחות ברוכה ביותר מכל היבט שהוא, באשר העסקים הקטנים הם בעלי התרומה היותר משמעותית לצמיחה ולתעסוקה  ואפילו ליציבות הבנקים.

shutterstock

ואולם הנתון החשוב יותר לא מתפרסם והוא היקף הבקשות לאשראי לאנשי עסקים, מפולח לפי גודל העסק, כך שיכולנו לדעת את היקף האשראי שאינו ניתן. בהיעדר נתונים, אנו יכולים רק לנחש ששיעור הסירוב למתן אשראי בעסקים הקטנים גבוה לאין שיעור מאשר בעסקים הגדולים. הנחה זו נתמכת ע"י סקרים תקופתיים שמהם עולה שוב ושוב, שבניגוד לעסקים גדולים, המחסור במקורות אשראי בעסקים הקטנים הוא אחד המחסומים העיקריים אם לא החשוב ביותר המונע מעסקים קטנים לקום ולהתרחב.

מדוע זה קורה? סביבת הריבית הקרובה מאוד לאפס חיסלה לחלוטין את הפיקדונות של משקי הבית ופגעה קשות במרווח הבנקאי שהיה מקור רווח מרכזי למערכת הבנקאית. שכן, כאשר הריבית שהבנקים מקבלים מבנק ישראל היא אפסית, כבר אין להם אפשרות להפחית את הריבית שהם משלמים למשקי הבית  והם מפצים את עצמם באמצעות הגדלת הריבית על האשראי. נכון אומנם, שבתהליך הפחתת הריבית של בנק ישראל, ירדה גם הריבית למגזר העסקי אך בשיעור נמוך מאוד ביחס למה שהיה מתבקש. בתהליך זה, העסקים הקטנים הם אלה שמשלמים את מחיר הפחתת הריבית שכולנו היינו אמורים ליהנות ממנה. אבל העסקים הקטנים שזוכים לקבל אשראי, גם אם בריבית גבוהה, הם ברי מזל. יש עסקים קטנים שמצבם גרוע יותר והכוונה היא לאותם עסקים קטנים שכלל לא זוכים לקבל אשראי בנקאי, גם לא בריבית גבוהה ביותר.

shutterstock_84704179

עסק קטן מתקשה מאוד לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית. השיטה שבה מערכת הבנקאית בוחנת את סיכון האשראי, מייחסת חשיבות גדולה להיכרות עם מבקש האשראי ועם הביטחונות שהוא יכול לספק. ומה יעשה עסק קטן וצעיר שאין לו היכרות עם שום בנק כי הוא התחיל את פעילותו רק באחרונה? ואיזה ביטחונות יעמיד עסק צעיר אם לא את דירת הוריו? ומה יעשה יזם צעיר שאינו מוכן לסכן ( ובצדק!) לסכן את דירת  הוריו  כדי לפתוח עסק משלו?

מה ניתן לעשות כדי לצאת ממעגל הקסמים? ניתן וצריך לשבור את המונופול הבנקאי, הן בתחום הריבית האפסית שהם נותנים למשקי הבית והן  בתחום האשראי לעסקים הקטנים, ואולם פיתרון זה דורש זמן.  פיתרון מהיר ויעיל להפליא הוא עידודם של חברות חוץ בנקאיות המקשרות בין משקי בית שמבקשים לקבל תשואה כלשהיא על הלוואותיהם לבין לעסקים קטנים הזקוקים לאשראי. חברות אלה אינן דורשות ביטחונות ופעילות כלכלית  מוכחת רבת שנים, כתנאי סף להעמדת אשראי. לחברות אלה שיטה לבחינת יכולת החזר המבוססת על בחינה מדוקדקת של המצב העסקי של  מבקש האשראי  ועל נתונים אחרים שכל עסק קטן יכול לעמוד בהם. שיטת פעילות זו גם מאפשרת לתת למלווים ריבית בשיעור של 5% עד 12%, ריבית שניתן רק לחלום עליה במערכת הבנקאות.

אלי קדוש הוא יו"ר ועדת ההשקעות של פריקו בע"מ (p.p.m financial solutions) חברה לניהול תיקי השקעות וחבר דירקטוריון בחברת BTB.  

חלק מניירות הערך ו/או מאסטרטגיות ההשקעה המוצגים בסקירה זו, במידה ומוצגים,  יכול שיהיו מוחזקים בתיקים המנוהלים ואין לראות באמור משום ייעוץ השקעות או המלצה. סקירה  זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו, במידה ומוזכרים,  ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל משקיע. כל העושה שימוש בסקירה זו עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

יש לכם עסק ורוצים לשמוע כיצד הלוואה בשיטת ה-peer-to-peer יכולה לעזור לכם להתפתחהשאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם  בהקדם