מתן הלוואות לעסקים ולפרטיים טומן בחובו סיכונים שאותם ניתן לצמצם באמצעות פיזור, בחינה מדוקגקת של הלווים, קבלת ערבויות וליווי משפטי הולם.

מאת מערכת BTB

המציאות הפיננסית שבה אנו חיים בעייתית.

המציאות הפיננסית שבה אנו חיים בעייתית. רוב העוסקים אינם נהנים מחגיגת הריבית האפסית השוררת היום במשק. זאת, מאחר שהבנקים מעניקים לעוסקים אשראי מוגבל. לווים רבים  כלל אינם טורחים לגשת לסניף הבנק שכן ברור להם כי בקשת הלוואה שלהם תזכה, לכל היותר, לסירוב מנומס.

בעוד שמרבית הלווים אינם מצליחים לקבל הלוואות מבנקים, הרי שלקוחות הבנקים "זוכים" לקבל ריבית ריאלית שלילית על הפיקדונות שלהם. לפיכך, ברור שהיום, חוסך שאינו רוצה להפסיד, חייב להפקיד את כספו במקום אחר, ולא בבנקים. השקעות בשוק ההון עלולות להיות מסוכנות. שימוש בכספי החיסכון למתן הלוואות עמית לעמית הוא פתרון אידיאלי. הכוונה אינה לעסוק בפילנתרופיה, אלא לפעול בדרך שהיא win-win. הלווים מקבלים גישה לכסף שלו הם זקוקים, והחוסכים מקבלים תשואה נאה על כספם.

בעידן ה IT שבו אנו חיים, הדרך הפשוטה, המהירה והזולה ביותר לקשר בין לווים המעוניינים לקבל הלוואה לבין חוסכים המעוניינים לתת הלוואות היא באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות. חוסכים מעבירים את הכספים שאותם הם רוצים להלוות לחשבון משותף לכל החוסכים, ומהחשבון המשותף מועברות הלוואות ללווים המעוניינים ללוות כספים.

shutterstock_192063263

החוסכים זוכים בריבית גבוהה יותר מזו שהיו מקבלים על חיסכון בבנק וללווים מתאפשר לקבל הלוואה באופן מהיר וקל.

כמובן שעל החוסכים לבחון את הפלטפורמה שדרכה הם משקיעים. בסופו של דבר, התשואה המתקבלת ממתן הלוואות תלויה בשיעור חוסר הפירעון של ההלוואות (DEFAULT). ככל שמספר רב יותר של הלוואות אינן נפרעות במלואן ובמועדן, כך התשואה יורדת והולכת. כדי להצדיק את פעילותן, פלטפורמות אינטרנטיות המחברות בין לווים ומלווים חייבות לשאוף למספר מינימלי של מקרי חוסר פירעון.

חיתום מוצלח עשוי להבטיח שיעור מרבי של החזרי הלוואות

על מנת להבטיח את השקעתם ככל שניתן, רצוי כי חוסכים יבחרו להעניק הלוואות באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות שמציגות תהליך חיתום יעיל ומקיף. להלן מספר דברים שאותם מומלץ לחוסך לבדוק :

מידת הפיזור

כלל ראשון במתן הלוואות באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות הוא פיזור. חוסך צריך לפזר את הכספים שהוא מלווה בין לווים שונים. ככל שכספי החיסכון של מלווה בודד מתפזרים בין יותר מקבלי הלוואות, כך החשיפה שלו לסיכון של חוסר פירעון קטן. מתן הלוואה ללווה אחד ויהיה זה הלווה הבטוח והאמין ביותר, מגביר את הסיכון. לכן, על החוסך לבדוק מהו הפיזור של כספו שאותו מבטיחה לו הפלטפורמה האינטרנטית.

היקף הבדיקה של הלווים

דבר נוסף שאותו מומלץ לחוסך לבדוק הוא האם מפעיל הפלטפורמה האינטרנטית עורך בדיקות כלשהן של הלווים, ומסרב להעניק הלוואות למי שנמצאו לא ראויים, או שהוא מעניק הלוואה לכל דורש/ כמובן שאסור שמפעיל הפלטפורמה האינטרנטית יסתפק במילוי טפסים ובהצהרת כוונות סתמית של הלווה. עליו לאמת את הפרטים הפיננסיים של מבקש ההלוואה באמצעות מסמכים (דוחות, דיווחים לרשויות המס, היסטוריית אשראי וכו').

ערבויות

על החוסך לבדוק אם ההלוואה מובטחת בצורה כלשהי, אם יש ערבויות של צדדים שלישיים.

ליווי משפטי

על החוסך לוודא כי לפלטפורמה האינטרנטית ליווי משפטי צמוד, כי כל המסמכים המשפטיים הנוגעים להלוואה נוסחו כראוי ויש בהם כדי להגן על האינטרסים שלו, כי הוסדרו ענייני המיסוי, לרבות ניכוי מס במקור לחוסכים ולא פחות חשוב –שמפעיל הפלטפורמה האינטרנטית מבטיח כי במקרה של אי פירעון של הלוואה כלשהי, כולה או חלקה, ינקוט בכל ההליכים המשפטיים הדרושים כדי לגבות את החוב.

פיקדון  לערבות הדדית 

מנגנון נוסף אשר עשוי לסייע למלווים במקרה של חוסר פירעון של הלוואה כלשהי, כולה או חלקה הוא קיומו של פיקדון לערבות הדדית. הכוונה לפיקדון שאליו מעבירים מלווים המעוניינים בכך (באופן וולונטרי) סכומי כסף הנגזרים מגובה ההלוואות שנתנו. במקרה של חוסר פירעון של הלוואה, כולה או חלקה, הכספים אשר נצברו בפיקדון ישמשו לפירעון החוב.

shutterstock_234568837

בדיקה מדוקדקת של הפלטפורמות האינטרנטיות השונות והשוואה ביניהן לפני קבלת החלטה באמצעות איזו מהן  להעניק הלוואה, תעניק למלווה שקט נפשי ותבטיח לו את התשואה המרבית על כספו.

רוצים לקבל מידע נוסף אודות השקעות בשיטת ה-Peer-to-Peer? השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם