BTB משיקה את קמפיין "השקעות ללא הרפתקאות" - קמפיין ההשקעות החדש!

מאז 2014 ש-BTB מחברת בין משקיעים ללווים באמצעות טכנולוגיה פיננסית מתקדמת. וכשאנחנו אומרים "משקיעים", אנחנו מתכוונים לכל אחד ואחת מכם שרוצים להשקיע חכם וליהנות מריבית יציבה על הכסף שלכם, ובמילים אחרות – "להיות הבנק". אנחנו גאים להשיק את קמפיין ההשקעות החדש שלנו שקורא לציבור להשקיע באחריות, או איך שיבגניה דודינה אומרת: "בהשקעות אתם לא צריכים הרפתקאות!".

לצפייה בתשדיר:

נשמח לדבר איתכם:

אהבתם? נשמח אם תשתפו

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

פוסטים אחרונים

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד ואין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. החברה היא מפעילת מערכת לתיווך באשראי, מספר רישיון 56406.