חדש למצטרפים חדשים בלבד!

הלוואות לעסקים בריבית של

פריים + 1.9% בלבד!

הלוואות לעסקים בריבית

פריים + 1.9%

לתיאום שיחה עם נציג ללא התחייבות:

* למצטרפים חדשים בלבד. הריבית המוצגת במסלול אינה כוללת עמלות או הוצאות נוספות ואינה מהווה את הריבית האפקטיבית של ההלוואה. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם למדיניות הפרטיות ובכלל זה לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו. מס' רישיון החברה 56407.