פורסם באתר: NEWS1 מחלקה ראשונה

פלטפורמת BTB לתיווך באשראי מציעה לממשלה פתרונות בסיוע לעסקים קטנים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה בישראל. במכתב ששלח מנכ"ל החברה, שלומי תורג'מן לרה"מ ולשרי האוצר והכלכלה, הוא מציע פלטפורמה להלוואות לעסקים, בנוסף לקרן להלוואות בערבות המדינה.

במכתב הפנייה מציע תורג'מן כי הממשלה, האוצר ושר הכלכלה יובילו להחלטת ממשלה אשר תקבע כי המדינה תיתן לעסקים הלוואות של עד 1 מיליון שקל בריביות של 3% ובערבות מדינה של 80%, קרי מתוך כל מאה מיליון הלוואות שתיתן BTB המדינה תזרים 80 מיליון להלוואות שלו. ביחס ל-20 המיליון הנוספים, את הסכום הזה יעניק הציבור כהלוואה, אך יהנה מריבית שונה, בטווח של 5-8 אחוז. כך הריבית האפקטיבית על ההלוואה תישאר נמוכה. הממשלה אומנם תלווה את הכסף, אך הכספים ישולמו כהחזר הלוואה. ביחס ליתר הכספים הציבור יחליף את הבנק, אך עם שינוי מהותי – בעוד שהבנק לא מסכן את כספו כאשר הוא מעניק הלוואה בערבות המדינה משום שהבנק מותיר בידיו 15% מסכום ההלוואה (וביד השנייה מעניק כספי הפיקדון כהלוואות ומרוויח ריבית נוספת), הציבור לא יוכל להנות מפריבילגיה זו, אך יהיה הראשון לגבות את הכספים כאשר המדינה תהא ערבה ל-80 אחוז מן ההלוואה. במתכונת זו תהא מעורבות של הציבור ושל הממשלה בסיוע למגזר העסקים הנושא בנטל, וככל שהממשלה תקבל את ההצעה, הציבור עצמו יצטרף וייקח חלק במהלך ובכך יתקיים גם עיקרון ערבות הדדית וינתן סיוע משמעותי לכלכלה.

ב-BTB מציינים כי ככל שענייני תקציב ימנעו הצעה זו, מוצע כחלופה להלוות ל-BTB את הכספים האמורים כשם שבנק ישראל מלווה כספים לבנקים ובמחיר העמדת הכסף לבנקים ל-BTB כדי שיינתן להלוואות למגזר העסקי

לכתבה המלאה באתר NEWS1 מחלקה ראשונה: https://www.news1.co.il/Archive/001-D-424920-00.html

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; ט.ל.ח.

כל הזכויות שמורות ל-בי.טי.בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ 2014-2020, מוזס יהודה ונח 13, בית אגיש-רבד, תל אביב