התחרות בתחום התשלומים יוצאת לדרך!

פלטפורמת BTB מודה לרשות שוק ההון על קידום התחרות בתחום האשראי בישראל, על שיתוף הפעולה עם חטיבת התשלומים בבנק ישראל ועל תהליך פורץ הדרך שיאפשר ל-BTB ולנותני שירותים פיננסיים להתחבר למערכות התשלומים. התרגשנו לקבל מרשות שוק ההון את נוהל ההתחברות לנותני שירותים פיננסיים לחיבור למערכות תשלומים, זוהי אבן דרך משמעותית בעיצוב השוק הפיננסי ובהתפתחות התחרות. מדובר במתן כלים חשובים נוספים לחברות ה-FinTech אשר מובילות לחדשנות בשוק הפיננסי. כחברה בפורום מחוללי תחרות, BTB מודה גם בשם הפורום לצוותים ולעושים במלאכה ברשות שוק ההון ובחטיבת התשלומים בבנק ישראל, זהו מסע לא קל שהוא פסגה של שיתוף פעולה, מומחיות ומחויבות אמיתית לקדמה ומתן אפשרות לשחקנים נוספים להיות חלק משמעותי בשוק הפיננסי. המהפכה שהחלה עם כניסתן של פלטפורמות P2P ממשיכה כעת עם הרחבת האפשרויות לפעול גם בתחום התשלומים – מדובר בבשורה חשובה שתאפשר את המשך התחרות בשוק האשראי באמצעות הענקת כלים מתאימים למחוללי התחרות. BTB שמחה לקחת חלק משמעותי במהפכה, והיא תמשיך לפעול למען קידום העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ולמען רווחת המשקיעים.

נשמח לדבר איתכם:

אהבתם? נשמח אם תשתפו

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

פוסטים אחרונים

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד ואין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. ט.ל.ח