BTB בשיתוף הקרן החדשה בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים

אשראי חוץ בנקאי בתנאים מעולים שיעזור לעסק שלך לצמוח

למה כדאי לבחור ב-BTB כגוף המממן בהלוואה מהקרן החדשה?

מימון של 8% ממחזור המכירות

או עד 500 אלף ש"ח

הלוואה במהירות ה-BTB

עם ועדת אשראי שמתכנסת מדי שבוע

פריסה נוחה עד 5 שנים

כדי שההחזרים החודשיים יהיו קלים יותר

אשראי חברתי שמגויס מהציבור

יש לכם את הכוח לקדם בנקאות חדשה

הלוואה חוץ בנקאית

האשראי מ-BTB אינו משפיע על האשראי הבנקאי

מימון מלא ללא צורך בהון עצמי

פיקדון בגובה 15% בלבד בהלוואות מעל 500 אלף ש"ח שמוחזר בסיום ההלוואה

שיתוף הפעולה שמשנה את התמונה

מדינת ישראל ומשרד האוצר לקחו החלטה אסטרטגית לאפשר לגופי אשראי חוץ בנקאיים להעמיד הלוואות בערבות המדינה על מנת להגדיל את התחרות בין גופי נותני האשראי ולהעניק לבעלי עסקים מגוון רחב והזדמנויות נוספות להעמדת אשראי. שיתוף הפעולה הוא בשורה אמיתית לבעלי העסקים, למשקיעים, לפלטפורמה עצמה – ולכל הכלכלה הישראלית.

בעלי עסקים – מהיום בעלי עסקים קיימים ועסקים בהקמה יכולים לקבל אשראי מהיר, איכותי, בתנאים תחרותיים ועם "טוויסט חברתי" – כספי ההלוואה מגויסים מהציבור הרחב שמקבל בתמורה את כל הריבית. בעלי העסקים נהנים מאשראי איכותי ומהיר לצמיחת העסק שלהם – והציבור מרוויח ריבית הוגנת ללא תיווך בנקאי.

משקיעים – בזכות שיתוף הפעולה בין משרד האוצר ל-BTB הציבור יכול לראשונה להנות מהשקעה בהלוואות בערבות המדינה, זכות שהייתה שמורה עד היום רק לבנקים. זה אומר שבנוסף להגנות היעילות שאנחנו מעניקים למשקיעים שלנו בשגרה – בהלוואות אלה המשקיעים זוכים לשכבת הגנה נוספת בדמות ערבות מדינה עד 85% מגובה ההלוואה.

הפלטפורמה – הבחירה של משרד האוצר ב-BTB כאחד הגופים שזכאים להעניק הלוואות בערבות מדינה היא הבעת אמון ענקית בפעילות הפלטפורמה. באנגליה ובארה"ב שיתופי פעולה בין גופי P2P למדינה הובילו מהפכות ענקיות בתחום הבנקאות כולו – ולשם אנחנו מכוונים.

נגן וידאו

ראיון עם שלומי תורג'מן, מייסד ומנכ"ל BTB, ברשת 13 מיום 4.12.22

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף

בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם למדיניות הפרטיות ובכלל זה לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB, אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת.

יש לכם שאלה?

תשובות לשאלות נפוצות בנוגע להלוואה בערבות המדינה

הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים היא קרן המנוהלת על ידי משרד האוצר מתוך מטרה להרחיב את היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים וזאת באמצעות גופים פיננסיים אשר נבחנו ועמדו בתנאי שקבע משרד האוצר ביחס להשתתפות בקרן.  בהתאם ועל פי כללי ותקנון הקרן בערבות מדינה, מעמידים הגופים הפיננסיים הלוואות בערבות המדינה לבעלי עסקים במסלולי הלוואה שונים.

הקרן הוקמה בשנת 2001 והחלה לפעול בשנת 2003. מטרתה לסייע לכל עסק קטן או בינוני בכל ענף פעילות ובפריסה ארצית רחבה.
לאורך השנים סייעה הקרן בעזרת ערבות המדינה לעשרות אלפי עסקים לצמוח ולהתפתח.
צמיחה זו תרמה גם ליצירת מקומות עבודה במשק והנעת מנוע הצמיחה העיקרי של מדינת ישראל.

סכום ההלוואה המרבי עומד על 500 אלף ₪ או 8% ממחזור המכירות שנה קודמת, לפי הגבוה מביניהם.

עבור בעלי עסקים הבחירה ב-BTB היא טבעית. BTB היא נותן אשראי מומחה בתחום העסקים אשר קם עבורם ורואה בהם גיבורים ומחוללי צמיחה במשק.

לווה שתאושר לו הלוואה בערבות המדינה ויבחר ב-BTB כנותן אשראי יהפוך מיד להיות לקוח BTB ומשכך, יוכל, לאחר קבלת האישור להלוואה והעמדת הלוואה, לפנות ל-BTB בבקשה לאשראי נוסף ולהנות ממגוון מסלולי האשראי הקיים לבעלי עסקים ב-BTB לצמיחה ולהתפתחות – כאשר מוצר הדגל הינו אשראי סולו לבעלי עסקים עד מיליון ₪ במעמד של לקוח קיים.

BTB מציעה מערכת יחסים עסקית ארוכת טווח ומגוון מוצרי אשראי לפעילות העסקית השוטפת מעבר לקרן בערבות המדינה ע"י חיתום אשראי אישי, איכותי ומהיר.

כמו כן, מאחר ו-BTB מגייסת את הכספים מהציבור הרחב, הציבור הרחב הוא זה שמרוויח את הריבית המקבלת מההלוואות. יש לכם את הכוח לקדם בנקאות חדשה וחברתית יותר.

ההלוואות בקרן מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים בכל תחומי הפעילות: מסחר, תעשייה, חקלאות, שירותים ותיירות – עם מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ₪. בנוסף, ישנו מסלול המיועד לעסקים בהקמה שטרם החלו פעילות עסקית.

בקשת האשראי מוגשת דרך אתר ייעודי המופעל על ידי משרד האוצר בו בעל/ת העסק מזינים פרטים אודות הפעילות העסקית וצרכי האשראי, ומעלים סט מסמכים הנדרש לאימות המידע על פי הדרישות שנקבעו על ידי משרד האוצר. במעמד זה יש לבחור את BTB כגוף המממן.

בעלי עסקים המעוניינים בכך מוזמנים לפנות אלינו לקבלת סיוע והכוונה.

למעבר לאתר משרד האוצר לפרטים נוספים ולהגשת הבקשה לחצו כאן

את בקשת האשראי בודק הגוף המתאם, וזאת עבור משרד האוצר ומדינת ישראל. ניתן לקבל מידע נוסף בעמוד הקרן של הגוף המתאם BDSK  – כאן

האישור הסופי להלוואות בערבות המדינה ניתן על ידי ועדת אשראי בה חברים נציג הגוף אשר מעמיד את ההלוואה, נציג ציבור ונציג הגוף המתאם.

יתרונה של BTB הוא בכך שהיא מפעילה מערכת דירוג לעסקים המסייעת בקבלת החלטה מהירה ומאפשרת לדון באותו השבוע בהלוואות שהופנו ל-BTB ובכך לקצר ללווה את התהליך.

* המידע באתר זה הוא מידע חלקי המוגש כשירות לציבור ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו. המידע המלא והמדויק לעניין סוגי ההלוואות שניתן לקחת במסגרת הקרן, תנאי הסף לקבלת הלוואה בקרן והתהליך הנדרש לקבלת הלוואה מצוי בידי הגופים המתאמים והשותפויות הפיננסיות הפועלות בקרן, ומבוסס על תנאי המכרזים בו זכו הגופים המתאמים והשותפויות הפיננסיות, להפעלת הקרן. 

 

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד ואין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. החברה היא מפעילת מערכת לתיווך באשראי, מספר רישיון 56406.