יש לכם שאלות? לנו יש תשובות!

ברוכים הבאים למרכז המידע שלנו. כאן תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שלכם בין אם אתם מתעניינים בהשקעה, הלוואה או חיסכון.
לא מצאתם את מה שחיפשתם? נשמח לענות לכם על כל שאלה בצ'אט או במייל.

השקעות

חוקי לחלוטין. ביום 1.2.18 נכנס לתוקף החוק להסדרת השקעות P2P, או בשמו הרשמי – תיקון מס´ 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ז-2017. נציין, כי BTB קידמה את החקיקה המאפשרת פעילות P2P בישראל ולקחה חלק בניסוח החוק ובכל הישיבות ובוועדות הכנסת עד לקבלת התיקון לחוק בנוסחו כיום. BTB פועלת באישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הרגולטור האחראי על פעילות פלטפורמות ה P2P בישראל. לצפייה באישור המשך העיסוק של BTB לחץ כאן

כל כספי המשקיעים מופקדים לחשבון נאמנות המיועד לכספי המשקיעים בלבד. כמו כן, כל החזרי ההלוואות מן הלווים מופקדים לחשבון הנאמנות ומחשבון הנאמנות מועברים החזרי ההלוואות למשקיעים. חשוב לציין כי ישנה הפרדה מוחלטת בין כספי החברה לבין כספי המשקיעים. חשבון הנאמנות מפוקח על ידי נאמן חיצוני. 

הפיזור מתבצע באופן אוטומטי בידי המערכת. המערכות שלנו לא מאפשרות מקרה בו כספו של משקיע אחד יינתן ללווה בודד. לכן, BTB פיתחה מערכת ייחודית בשם B-Match היוצרת בצורה אוטומטית פורטפוליו בן מאות הלוואות לכל משקיע, כך שלא יותר מ-2 אחוז מכספכם יועבר להלוואה בודדת (למעט הלוואות זהב המגובות גם בשעבוד של נכס או כסף).

כספי ההשקעה יינתנו כהלוואות לבעלי העסקים לתקופה של 4-12 שנים, אך BTB בנתה מנגנון הנזלה הוגן ואפשרה למשקיעים גישה לכספם בכל שלב. בפני המשקיעים עומדות שתי אפשרויות למשוך את כספי השקעתם:

  1. לבטל את מחזור ההלוואות ולמשוך מדי חודש קרן וריבית או, לשמור על קרן ההפקדה ולמשוך מדי חודש רק ריבית.
  2. למשוך כל סכום באמצעות הגשת בקשה למשיכה. כל בקשה למשיכה מהווה למעשה הוראה למערכת, למכור את ההלוואות בפורטפוליו ההלוואות למשקיעים אחרים בעזרת כלי המכירה האוטומטי שלנו. מכירת ההלוואה היא ללא עלות, ובשיטת FIFO (הראשון שמבקש הוא הראשון שמוכר). הליך המכירה מהיר בדרך כלל – אך המכירה אינה רגעית, והיא תלויה בכמות המשקיעים האחרים המחפשים להשקיע באותו זמן. ניתן לבקש למכור את כל ההלוואות הפעילות ללא ירידת ערך, למעט הלוואות שסחירותן הוגבלה אם בשל כשל החזרים מתמשך ואם מסיבה אחרת אותן ניתן לבקש למכור בשווי מופחת (או לחלופין, לא למכרן ולהמשיך לקבל בגינן החזרים באמצעות מנגנון הקופה לערבות הדדית ובהתאם לכלליה, זאת עד שאלה יוסדרו).

מרבית ההלוואות ניתנות לתקופות של 4-6 שנים. הפלטפורמה מציעה גם הלוואות זהב, שהן הלוואות גדולות המגובות בבטוחה משמעותית בנוסף להתחייבויות הלווים, ואלה ניתנות לתקופה ארוכה אף יותר.

לכל הלוואה ישנם מאפיינים משתנים כמו גודל, ותק, איכות הלווים, סקטור ועוד – אשר ישפיעו על שיעור הריבית. חשוב לציין שמדובר בהשקעה סולידית – איננו מאשרים הלוואות ללווים בעלי סיכון גבוה.

מנגנון ה-Reinvest מייצר למשקיעים ריבית דריבית ומאפשר להשקיע את כספי ההחזר החודשי מחדש. בדרך זו ניתן להגדיל את הריבית באופן משמעותי, ואכן, רובם המכריע של המשקיעים שלנו בוחרים בדרך זו. מנגנון זה אינו פוגע באפשרויות המכירה, וניתן לבקש למכור את התיק בכל רגע נתון.

כדי להגביר את ההגנה מפני תנודות וכשלים, ייסדנו את הקופה לערבות הדדית. במסגרת זו, נכון להיום, כל משקיע מפריש מכל הפקדה ומכל תקבול 1% מהסכום לטובת הקופה. הקופה משלמת מהיתרה לתיקו של המשקיע את חלקו בהלוואה הנמצאת בבעיית אשראי בהתאם לכללי הפלטפורמה. חשוב להדגיש שההפרשה בגובה 1% לקופה משולמת מחשבונם של המשקיעים ב-12 תשלומים שווים על מנת לאפשר ל-100% מהכסף שלכם להתחיל לצבור ריבית כבר מהחודש הראשון. כמו כן יצוין שהסכום המיועד לקופה לערבות הדדית לא חוזר למלווה בעת משיכת הכסף.

על פי רולינג מרשות המיסים, בדומה לריבית על פיקדון בנקאי, אנו מנכים במקור מכל משקיע שהוא יחיד, 15 אחוזים מס על הריבית.  המס מנוכה אוטומטית על ידינו עבור המשקיעים מדי חודש. בתום כל שנה באפשרותו של כל משקיע להנפיק לבדו, באזור האישי במערכת, טופס 867 בגין כל הריביות שקיבל באותה השנה. ביחס לחברות, המס עומד על שיעור מס החברות, ותאגיד שיציג פטור מניכוי מס במקור לרבות ריביות יוכל לשלם מס במועד התשלום השנתי ולהנות ממנגנון ריבית דריבית משמעותי יותר במהלך השנה.

הרוב המוחלט של הלווים ב-BTB הם אנשים בעלי עסקים עם פעילות עסקית של שנתיים לפחות, המעוניינים בהלוואה בסכום גבוה (100,000 ש"ח ועד 1,000,000 ש"ח) לתקופות בינוניות של 4-6 שנים. הלווים שלנו הם לווים נורמטיביים, בעלי כושר החזר, המעוניינים לגוון או להרחיב את האשראי שלהם לצרכי צמיחה. ככלל, הריבית שהלווים משלמים היא ריבית שנתית קבועה, על פי לוח שפיצר, הנקבעת על פי מאפיינים שונים כמו גודל, ותק, איכות הלווים/הערבים, נורמטיביות ופרמטרים רבים נוספים.

לא. כל המפקידים נכנסים לפול הלוואות חדשות וקיימות והלוואות שהוסדרו בעבר. חשוב לציין שתיק קיים ניתן למכירה ללא ירידת ערך, למעט הלוואות שסחירותן הוגבלה אם בשל כשל החזרים מתמשך ואם מסיבה אחרת, ואותן ניתן לבקש למכור בשווי מופחת (או לחלופין, לא למכרן ולהמשיך לקבל בגינן החזרים באמצעות מנגנון הקופה לערבות הדדית בהתאם לכלליה). הפעולות מתבצעות באופן אוטומטי על פי האלגוריתמים של המערכות השונות והטכנולוגיות של BTB.

מוצר ההלוואה של BTB הוא ההלוואה העסקית הטובה והנכונה ביותר לעסק ומדובר בהלוואות שהבנקים, אם מטעמי רגולציה ואם בשל הגבלה ביכולת האנליזה, לא נותנים ולכן, לווים רבים מתחרים על ההלוואות שלנו. ההלוואות ניתנות ללווים שהם לווים טובים ומאפשרים להם הלוואות הוגנות לצמיחה ולייצור ערך נוסף, מחוץ לאובליגו הבנקאי. קרנות המדינה בוודאי לא עדיפות משום שלצד התהליך הארוך הנדרש מכל לווה לשם קבלת הלוואה, והכנת תכנית העסקית היקרה, מתבקש כל בעל עסק לרוב להותיר כפיקדון 25 אחוזים מסכום ההלוואה שאושרה. בסכום זה בעל העסק לא יכול לעשות שימוש למרות שהוא משלם גם עליו החזר של קרן + ריבית, מה שמייקר עבורו את ההלוואה.

על פי חוק, רק לפלטפורמה המנהלת את ההלוואות וזאת כדי למנוע קשר גלוי בין המשקיעים לבין הלווים. אנו מקשרים בין הלווים לבין המלווים בהסכם משפטי ביניהם והקשר בין הצדדים הוא משפטי ונעשה באמצעות מנגנון הנאמנות. אולם, על פי הוראות החוק, אין שום אינטראקציה בין המשקיעים לבין הלווים 

כאשר יש פיגור בהחזר ההלוואה, BTB פועלת מול הלווה ומול הערב לשם גביית ההלוואה. על פי כללי הפלטפורמה, הקופה לערבות הדדית משלמת למלווה מהיתרה שבה, את הקרן ואת הריבית של ההחזר החודשי של ההלוואה בהתאם לכללים בעניין. הצוות המשפטי של BTB יפעל משפטית לגביית ההלוואה מהלווים

BTB תקיים את ההליך המשפטי מול החייבים בהלוואה ותנהל את הליכי הגבייה.

ניתן להתקשר ולקבל סיוע ממנהלי תיקי הלקוחות שלנו בטלפון 0732-0732-55 בכל יום עסקים בין השעות 9:00-18:00.

כמו כן, ניתן לפנות למייל customerservice@btbisrael.co.il

 

הלוואות

חוקי לחלוטין. ביום 1.2.18 נכנס לתוקף החוק להסדרת השקעות P2P, או בשמו הרשמי – תיקון מס´ 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ז-2017. נציין, כי BTB יזמה את החקיקה המאפשרת פעילות P2P בישראל ולקחה חלק בניסוח החוק ובכל הישיבות ובוועדות הכנסת עד לקבלת התיקון לחוק בנוסחו כיום והייתה פעילה מאוד בהליך החקיקה. BTB פועלת באישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הרגולטור האחראי על פעילות פלטפורמות ה P2P בישראל. לצפייה באישור המשך העיסוק של בי.טי.בי לחץ כאן

בעלי עסקים, עוסקים מורשים, חברות בע"מ, עמותות ושותפויות להם פעילות שנתיים לפחות, המבקשים הלוואות בסכומים גבוהים (100,000 ש"ח – 1,000,000 ₪) לתקופות בינוניות וארוכות  (4-15 שנים). הלווים שלנו הם לווים נורמטיביים שעברו את כל הבדיקות שפורטו לעיל, המעוניינים לקבל את ההלוואה בתנאים טובים מהתנאים שהיו מקבלים בבנקים או ממקורות אחרים.  

הליך קבלת ההלוואה הינו מהיר ופשוט בזכות מערכות טכנולוגיות ייחודיות שפותחו על ידי BTB בשילוב מערכות מהמתקדמות ביותר בעולם. כל לווה יכול לקבל אישור עקרוני להלוואה בתוך 2 דקות! כל שנדרש הוא להזין את הנתונים המבוקשים על ידי מערכת הבדיקות שלנו. מיד לאחר קבלת התשובה יפנה אליכם מנהל לקוח מקצועי שילווה אתכם בכל התהליך עד קבלת ההלוואה. מחשבים זה לא הצד החזק שלכם? אתם יכולים להתקשר אלינו לטלפון 0732-0732-55 ונציג ישמח לסייע.  

(לצפייה במדריך ללווה לחצו כאן

הלווה משלם את ההלוואה לפי לוח סילוקין קבוע וידוע מראש על פי שיטת שפיצר המקובלת, לפיה התשלום החודשי כולל קרן וריבית. במעמד מתן ההלוואה הלווה מפקיד בידי BTB שיקים לכל תקופת ההלוואה, והשיק הראשון מופקד כבר בחודש העוקב הראשון לאחר מתן ההלוואה. כך, כל חודש מופקד שיק הכולל קרן + ריבית עבור המשקיעים. מאחר ומדובר בריבית שקלית קבועה, התשלום הוא קבוע וללא הפתעות לאורך התקופה. ניתן גם לפרוע את ההלוואה בכל עת, בהודעה מוקדמת של 30 ימים, ללא קנסות ו/או עמלות. 

אנחנו מציעים מגוון מסלולי אשראי לבחירתכם עם תקופות הלוואה שונות, כאשר מרבית ההלוואות ניתנות לתקופות של 4-6 שנים. הפלטפורמה מציעה גם הלוואות זהב, שהן הלוואות גדולות המגובות בבטוחה (שעבוד של נכס נדל"ן או פיקדון כספי) בנוסף להתחייבויות הלווים, ואלה ניתנות לתקופה ארוכה של עד 15 שנים.  

בתקופת פעילותה, פיתחה BTB מערכת דירוג לווים ייחודית המבוססת על נתוני הלווה. BTB היא החברה היחידה שפיתחה יכולת ללמוד ולנתח כל עסק במהירות באמצעות שילוב של טכנולוגיה מתקדמת וגורם אנושי.

מוצר ההלוואה של BTB הוא הלוואה עסקית טובה ונכונה ביותר לעסקים רבים ומדובר בהלוואות שהבנקים, אם מטעמי רגולציה ואם בשל הגבלה ביכולת האנליזה – לא מציעים בד"כ, ולכן לווים רבים מתחרים על ההלוואות שלנו. BTB מציעה ללווים הלוואות הוגנות לצמיחה ולייצור ערך נוסף, מחוץ לאובליגו הבנקאי. 

בעל עסק ידרש להעביר מידע מלא עבור כל העסקים ברשותו, הכולל: דוחות מאזן, דוח רווח והפסד שנתיים אחורה + דוח מבוקר אחרון, מאזן בוחן לשנה הנוכחית, דוחות מע"מ לשנה האחרונה, ומידע שיאפשר היכרות עם הלווה. 

כן. כל הלוואה מגובה בערב. הערב יבחן בהתאם למסלול ולסכום ההלוואה המבוקש. 

כידוע, BTB נותנת הלוואות לעסקים אשר פעילותם בת שנתיים לפחות. בכך, מתאפשר ל-BTB ללמוד על שנות הפעילות שקדמו לבקשת ההלוואה. מנתוני BTB עולה שהגיל הממוצע של עסק שקיבל הלוואה ב-BTB הוא 9 שנים. עסקים אלו הם עסקים מנוסים שצברו הון מסוים ויכולת להתמודד עם משברים, שהוכיחו בתקופת הקורונה שהם יודעים לבצע את ההתאמות הנדרשות ואף לצמוח בתקופה זו. לעסקים שנפגעו בתקופת הקורונה BTB השיקה מסלול מיוחד המהווה המשך לקרן בערבות המדינה, וזאת בשיתוף עם משרד הכלכלה ובערבות של משרד הכלכלה להלוואות שיינתנו לעסקים שנפגעו בתקופת הקורונה, אולם עסקים אלו יצטרכו להראות המשכיות ורווחיות ולעמוד בתנאי הדירוג של BTB.

חיסכון

פתיחת חשבון בפלטפורמה ויצירת חשבון לחיסכון מומלצת לכל אדם המעוניין לקבל ריבית גבוהה יותר על הכסף שלו, בין אם הוא מושקע באפיק השקעה אחר או שהכסף שלו "שוכב" בפק"מ בבנק. לקוחות BTB מרוויחים ריבית ממוצעת של כ-6.6% על ההלוואות (לעומת כ-0.1% שמקבלים על כסף בפק"מ בבנק). 

חוקי לחלוטין. ביום 1.2.18 נכנס לתוקף החוק להסדרת השקעות P2P, או בשמו הרשמי – תיקון מס´ 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ז-2017. נציין, כי BTB קידמה את החקיקה המאפשרת פעילות P2P בישראל ולקחה חלק בניסוח החוק ובכל הישיבות ובוועדות הכנסת עד לקבלת התיקון לחוק בנוסחו כיום. BTB פועלת באישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הרגולטור האחראי על פעילות פלטפורמות ה P2P בישראל. לצפייה באישור המשך העיסוק של BTB לחץ כאן

על לקוחות חדשים המעוניינים לפתוח חשבון משקיע בפלטפורמה להפקיד סכום מינימלי של 2,000 ש"ח. לאחר הפקדה זו, ולאחר שמתקבל אישור על שיוך הכספים, ניתן להעביר כל סכום בהעברה בנקאית חד-פעמית או בהוראת קבע, כאשר ההמלצה בהוראת קבע עומדת על מינימום 200 ש"ח בחודש.

כל כספי המשקיעים מופקדים לחשבון נאמנות המיועד לכספי המשקיעים בלבד. כמו כן, כל החזרי ההלוואות מן הלווים מופקדים לחשבון הנאמנות ומחשבון הנאמנות מועברים החזרי ההלוואות למשקיעים. חשוב לציין כי ישנה הפרדה מוחלטת בין כספי החברה לבין כספי המשקיעים. חשבון הנאמנות מפוקח על ידי נאמן חיצוני. 

ממש לא. הפקדת הכספים וסכומם נתונה לשיקול דעתכם ובהתאם לרצונכם ויכולתכם. איננו מחייבים בהפקדה חודשית. 

הפיזור מתבצע באופן אוטומטי בידי המערכת. המערכות שלנו לא מאפשרות מקרה בו כספו של משקיע אחד יינתן ללווה בודד. לכן, BTB פיתחה מערכת ייחודית בשם B-Match היוצרת בצורה אוטומטית פורטפוליו בן מאות הלוואות לכל משקיע, כך שלא יותר מ-2 אחוז מכספכם יועבר להלוואה בודדת (למעט הלוואות זהב המגובות גם בשעבוד של נכס או כסף).

מרבית ההלוואות ניתנות לתקופות של 4-6 שנים. הפלטפורמה מציעה גם הלוואות זהב, שהן הלוואות גדולות המגובות בבטוחה משמעותית בנוסף להתחייבויות הלווים, ואלה ניתנות לתקופה ארוכה אף יותר.

ב-BTB הליך חלוקת הכספים להלוואות השונות הוא אוטומטי לחלוטין, והמשקיע אינו נדרש לסנן מאות בקשות להלוואות כפי שקורה בפלטפורמות האחרות. 

כספי ההשקעה יינתנו כהלוואות לבעלי העסקים לתקופה של 4-12 שנים, אך BTB בנתה מנגנון הנזלה הוגן ואפשרה למשקיעים גישה לכספם בכל שלב. בפני המשקיעים עומדות שתי אפשרויות למשוך את כספי השקעתם:

  1. לבטל את מחזור ההלוואות ולמשוך מדי חודש קרן וריבית או, לשמור על קרן ההפקדה ולמשוך מדי חודש רק ריבית.
  2. למשוך כל סכום באמצעות הגשת בקשה למשיכה. כל בקשה למשיכה מהווה למעשה הוראה למערכת, למכור את ההלוואות בפורטפוליו ההלוואות למשקיעים אחרים בעזרת כלי המכירה האוטומטי שלנו. מכירת ההלוואה היא ללא עלות. הליך המכירה מהיר בדרך כלל – אך המכירה אינה רגעית, והיא תלויה בכמות המשקיעים האחרים המחפשים להשקיע באותו זמן. ניתן לבקש למכור את כל ההלוואות הפעילות ללא ירידת ערך, למעט הלוואות שסחירותן הוגבלה אם בשל כשל החזרים מתמשך ואם מסיבה אחרת אותן ניתן לבקש למכור בשווי מופחת (או לחלופין, לא למכרן ולהמשיך לקבל בגינן החזרים באמצעות מנגנון הקופה לערבות הדדית ובהתאם לכלליה, זאת עד שאלה יוסדרו).

לכל הלוואה ישנם מאפיינים משתנים כמו גודל, ותק, איכות הלווים/הערבים, סקטור ועוד – אשר ישפיעו על שיעור הריבית.

מנגנון ה-Reinvest מייצר למשקיעים ריבית דריבית ומאפשר להשקיע את כספי ההחזר החודשי מחדש. בדרך זו ניתן להגדיל את הריבית באופן משמעותי, ואכן, רובם המכריע של המשקיעים שלנו בוחרים בדרך זו. מנגנון זה אינו פוגע באפשרויות המכירה, וניתן לבקש למכור את התיק בכל רגע נתון.

כדי להגביר את ההגנה מפני תנודות וכשלים, ייסדנו את הקופה לערבות הדדית. במסגרת זו, נכון להיום, כל משקיע מפריש מכל הפקדה ומכל תקבול 1% מהסכום לטובת הקופה. הקופה משלמת מהיתרה לתיקו של המשקיע את חלקו בהלוואה הנמצאת בבעיית אשראי בהתאם לכללי הפלטפורמה. חשוב להדגיש שההפרשה בגובה 1% לקופה משולמת מחשבונם של המשקיעים ב-12 תשלומים שווים על מנת לאפשר ל-100% מהכסף שלכם להתחיל לצבור ריבית כבר מהחודש הראשון. כמו כן יצוין שהסכום המיועד לקופה לערבות הדדית לא חוזר למלווה בעת משיכת הכסף.

ניתן להתקשר ולקבל סיוע ממנהלי תיקי הלקוחות שלנו בטלפון 0732-0732-55 בכל יום עסקים בין השעות 9:00-18:00. כמו כן, ניתן לפנות למייל customerservice@btbisrael.co.il

אנחנו כאן לרשותכם בכל שאלה

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו.  אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כל הזכויות שמורות ל-בי.טי.בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ 2014-2020, החרש 8, תל אביב