BTB חושפת ב-"דה מרקר": "56% מהעסקים שפונים לקבל הלוואה הם עסקים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם הוא עד 2 מיליון שקל"

"פלטפורמת BTB מפרסמת את דו"ח האשראי הראשון שלה בו מוצגים נתונים המבוססים על חיתום אשראי מלא עבור כ-45 אלף עסקים קטנים ובינוניים בישראל. נתון נוסף שעולה מהדו"ח הוא כי עסקים בני 20-10 שנה נדרשים לסכומי האשראי הגבוהים ביותר וחלקם בפונים הוא כ-40%."
 

צילום: ניב קנטור

אהבתם? נשמח אם תשתפו

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

פוסטים אחרונים

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; ט.ל.ח.

כל הזכויות שמורות ל-בי.טי.בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ 2014-2022, החרש 8, תל אביב