על פי הרב שלמה אישון, הלוואות דרך חברת BTB למשל, אכן מותרות על פי ההלכה משום שהלקוחות הנרשמים באתר נדרשים לאשר את היתר העסקא כתנאי לרישום. כמו"כ' ההלוואות הניתנות שם מיועדות לבעלי עסקים וחל עליהן היתר העסקא בלא פקפוק.

מערכת BTB

מה זה היתר עסקא? בהלכה, היתר עסקא הוא למעשה כלי המאפשר מתן הלוואה בריבית. החובה לתמוך בעני, והאיסור לגבות ריבית על הלוואה הניתנת לו מופיעות במפורש בתורה בשלושה מקומות שונים, ועל פי ההלכה, האיסור לקחת ריבית קיים גם אם הלווה מעוניין לשלם ריבית. למעשה מדובר בעסקת חבילה, שבה המלווה והלווה הופכים להיות שותפים, גם להפסדים וגם לרווחים.

shutterstock_201547724

במידה ואתה לוקח הלוואה במסגרת היתר עסקא, ההגדרה של פעולת העברת הכסף משתנה. במקום לקרוא לזה "הלוואה" קוראים לזה "הסכם", ולפיו, חצי מסכום הכסף שנותן המלווה ללווה, שייך בפועל עדיין למלווה, כמעין פיקדון שיוחזר לו בסוף הזמן עליו סוכם מראש. כל חוקי הפיקדון הרגילים חלים על מחצית זו : האחריות על הפיקדון מוטלת על הלווה, אם פשע או אבד ברשלנות השומר, הוא יהיה חייב. אבל, אם אבד או הופסד בהשקעה, המלווה פטור מאחריות על ההפסד.אם העלה הפיקדון רווחים, הלווה והמלווה מתחלקים בהם שווה בשווה.

המחצית השנייה של הסכום ניתנת ללווה כהלוואה ללא ריבית. מהרגע שהכסף הגיע ללווה, הוא שייך לו ובהתאם, הוא גם יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. כשמגיע תאריך פירעון ההלוואה, המלווה יכול לקחת את חלקו בעסקה, ביחד עם חצי מהרווחים (סכום הריבית) וכן את החלק של ההלוואה, שעליו נקבעה ריבית אפס. היתר עסקה תוקן במאה השבע עשרה בגרמניה, ופשט במשך השנים.

ישנם בנקים בישראל ובעוד מקומות בעולם אשר מחזיקים הסכמים של היתר עסקא, על מנת לאפשר ללקוחותיהם שומרי המצוות ללוות מהם כסף, וכך גם אצל חלק מחברות ה-P2P בישראל. חברות המלוות בשיטת הP2P הן למעשה חברות אשר מקשרות בין המלווים לבין הלווים, וכך עוקפות את הבנקים ואת לוקחי הריביות. ישנן חברות רבות המלוות בשיטה הזו, אך לא את כולן הרבנים מאשרים.

shutterstock.com
shutterstock.com

על פי הרב שלמה אישון מאתר keter.org.il, הלוואות דרך חברת BTB למשל, אכן מותרות על פי ההלכה משום שהלקוחות הנרשמים באתר נדרשים לאשר את היתר העסקא כתנאי לרישום. כמו"כ' ההלוואות הניתנות שם מיועדות לבעלי עסקים וחל עליהן היתר העסקא בלא פקפוק. לא רק שתוכלו להלוות מ BTB על פי ההלכה, אתם גם עושים זאת בביטחון רב מאחר וBTB בנתה ארבעה קווי הגנה ששומרים על המפקיד:

1. הכסף שלכם יילך רק לבעלי עסקים הפועלים כבר שנתיים לפחות בשוק שנבדקו עלי ידי האנליסטים, מערכות המחשוב וועדת האשראי של BTB.
2. BTB מגנה על המשקיעים באמצעות פיזור רב ללווים רבים (כיום 40 בממוצע).
3. הגנה משפטית הכוללת המחאות להחזר ההלוואה על פי לוח הסילוקין, שטר חוב וערב או יותר לכל לווה.
4. בנוסף השיקה החברה פיקדון לערבות הדדית אשר מגן על המפקידים במקרה של כשל בתשלום של לווה – הפיקדון נכנס לנעלי הלווה ומשלם את התשלום החודשי כולל הריבית. לכן הביטחון מירבי; גם מהשטח וגם מהרב!

הכסף שלכם יושב בבנק ולא עושה יותר מדי? השאירו פרטים ותתחילו להרוויח