פלטפורמת ההלוואות החברתיות המובילה בישראל

סך ההפקדות שניתנו על ידי משקיעי BTB לטובת הלוואות לבעלי עסקים בישראל -
במה אתה מתעניין?

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו.  אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כל הזכויות שמורות ל-בי.טי.בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ 2019, מוזס יהודה ונח 13, בית אגיש-רבד, תל אביב

גלילה לראש העמוד

- לבקשת משקיעים רבים תוקף מבצע חודש מרץ מוארך עד לסוף חודש אפריל -

ימים
שעות
דקות
שניות

מפקידים 50,000 ש"ח ומעלה ומקבלים 200 ש"ח מתנה לחשבון!

הפקדתם 100,000 ש"ח ומעלה? קבלו 500 ש"ח מתנה!!!

  • המבצע ללקוחות קיימים וחדשים המפקידים את הסכום המזכה החל מיום 1.4.19 ועד ליום 30.4.19 / לא ניתן לצבור את הסכום המזכה במספר הפקדות שונות / בכפוף לאי-משיכת כספים מהחשבון למשך 12 חודשים לפחות ממועד ההפקדה / המתנה תופקד לחשבון הלקוח ב-BTB / החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת / אין כפל מבצעים