BTB זכתה במקום הראשון בסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח!

תודה לכל סוכני הביטוח שבחרו ב-BTB במקום הראשון בסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח לשנת 2020 בחמש קטגוריות שונות(!): שביעות הרצון, יעילות המענה, ביצוע הפדיונות, הפקדה למוצר רצוי וביצוע שינויים.
העבודה הקשה של כולנו וההערכה שאנחנו מקבלים בתמורה מוכיחים שיש גם דברים טובים בשנת 2020…

אהבתם? נשמח אם תשתפו

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

פוסטים אחרונים

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; ט.ל.ח.