חדש!

הלוואות מהירות בסך 100K ש"ח למצטרפים חדשים!

לתיאום שיחה עם נציג ללא התחייבות:

הריבית המוצגת במסלול BTB WELCOME (הלוואות מהירות) אינה כוללת עמלות או הוצאות נוספות אם יהיו. המסלול לבעלי פעילות עסקית של 3 שנים לפחות ויהיה זמין עד ליום 31.3.24. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם למדיניות הפרטיות ובכלל זה לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו.