מסלול השקעה "חרבות ברזל"

BTB מזמינה אתכם לסייע בצמיחה מחודשת של המשק הישראלי ולהשקיע בהלוואות לעסקים הניתנות במסגרת הקרן בערבות המדינה של משרד האוצר:

לתיאום שיחה עם נציג ללא התחייבות:

* ריבית שנתית ברוטו של P-0.25% (5.75% נכון ליום 7.1.24) במסלול "חרבות ברזל" ביחס לכספים אשר הוקצו להלוואות בפועל; דמי ניהול והפרשה ל"קופה לערבות הדדית" כמפורט בתנאי השימוש. האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין התחייבות על מספר מינימום של הלוואות בתיק. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; ט.ל.ח.