המסלולים המומלצים שלנו:

מסלול השקעה "B-MATCH"

המסלול הכללי שלנו, שמציע לכם את הפיזור הגדול ביותר מבלי לרתק את הכסף לתקופה מסוימת:

מסלול השקעה "B-GOLD"

מסלול הבטוחות שלנו, בו כל ההלוואות הן "הלוואות זהב" המגובות בשעבוד של נכס או כסף:

מסלול השקעה "B-STATE"

מסלול "חרבות ברזל" המסייע בצמיחה מחודשת של המשק הישראלי. השקיעו בהלוואות לעסקים הניתנות במסגרת הקרן בערבות המדינה של משרד האוצר:

השוואה בין מסלולי ההשקעה המומלצים

באפשרותכם לבחור בעת תהליך ההפקדה לאיזה מסלול להפקיד את הכספים: מסלול B-MATCH (מסלול הפיזור המקסימלי), הכולל את כל ההלוואות הזמינות להשקעה בפלטפורמה, מסלול B-GOLD (מסלול הבטוחות), בו כל ההלוואות הן "הלוואות זהב" – הלוואות בעלות גיבוי של שעבוד נכס או למסלול B-STATE ("חרבות ברזל") בו כל ההלוואות הן הלוואות שניתנו במסגרת הקרן בערבות המדינה. 

השוואה בין מסלוליםB-MATCHB-GOLDB-STATE
ריבית שנתית ממוצעת8.7%8.8%5.75% (פריים מינוס 0.25%)
סוגי הלוואות בתיקכל הסוגיםהלוואות זהב בלבדהלוואות בערבות המדינה
דמי ניהול (למעט הלוואות בערבות המדינה)0.7%0.8%ללא הפחתות נוספות למעט מס
אחוז הלוואות צמודות לפרייםמעל 60%מעל 85%100%
בקשת משיכהבכל עתכל 18 חודשיםלאחר 12 חודשים
מאפיינים מרכזייםפיזור מקסימלי על פני כל ההלוואותכל ההלוואות מגובות בשעבודיםכל ההלוואות מהקרן בערבות המדינה

מסלולי השקעה נוספים

4-5

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
5%-4% ריבית שנתית ממוצעת
  • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
  • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

5-6

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
6%-5% ריבית שנתית ממוצעת
  • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
  • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

6-7

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
7%-6% ריבית שנתית ממוצעת
  • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
  • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

7-8

מסלול עם הלוואות בריבית בגובה:
8%-7% ריבית שנתית ממוצעת
  • פיזור להלוואות בטווח ריבית זה בלבד
  • במסלול זה הכסף לא ניתן למשיכה עד לסיום ההלוואה

לתיאום שיחה עם נציג ללא התחייבות:

* מסלול B-MATCH: דמי הניהול לא כוללים דמי ניהול נוספים שיגבו על הלוואות בערבות המדינה במידה וישולבו בתיק המשקיע, בגובה מחצית מהריבית שמעל ל-4% (בחישוב חודשי). מסלול B-GOLD: בתום 18 החודשים יפתח חלון בקשת משיכה למשך 30 ימים בהם הלקוח יוכל לבקש למשוך או לסגור את הכסף למשך 18 חודשים נוספים. מסלול B-STATE: ריבית שנתית ברוטו של פריים מינוס 0.25% (5.75% נכון ליום 15.2.24) במסלול "חרבות ברזל" ביחס לכספים המושקעים בפועל בלבד; דמי ניהול והפרשה ל"קופה לערבות הדדית" כמפורט בתנאי השימוש. הערות כלליות לכל המסלולים: הנתונים נכונים ליום 29.5.24. האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין התחייבות על מספר מינימום של הלוואות בתיק. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; ט.ל.ח.

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין התחייבות על מספר מינימום של הלוואות בתיק. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; ט.ל.ח.