עמוד פניות הציבור (לא שירות לקוחות)

פלטפורמת BTB נוסדה על ידי אנשים בעבור האנשים – ולפיכך אנחנו לוקחים את נושא שירות הלקוחות ברצינות יתרה. אנחנו מאמינים שתקשורת פתוחה וביקורת בונה הם ערכים חיוניים לצמיחה ואנחנו מתחייבים לשיפור השירות ומוצרי החברה. לצורך כך, מחלקה ייעודית תבחן לעומק כל תלונה ותיתן את מלוא תשומת הלב לפניות הציבור, על מנת שנוכל לייצר פתרונות אפקטיביים לבעיות שונות ונוכל להוביל לשינוי חיובי והכרחי. אנחנו מבטיחים להקשיב, להתייחס, ולספק את חווית השירות שמגיעה לכם.

ככלל, מענה לפניית לקוחות בחברה יינתן באמצעות שירות הלקוחות של החברה:

טלפון: 2916* 

צ'אט: הקיים בפינת כל עמוד באתר.

מייל: [email protected]

שעות פעילות: ימים א'-ה' 9:00 עד 18:00

פנית לשירות הלקוחות בחברתנו והתשובה שהתקבלה אינה לשביעות רצונך? ניתן לפנות לממונה על תלונות הציבור בחברה באחת מן הדרכים הבאות:

  • טופס תלונה מקוון באתר החברה (בתחתית העמוד).
  • בדואר: ממונה תלונות ציבור, BTB, החרש 8, תל אביב.

 

לוח זמנים לטיפול בפנייה:

הממונה על תלונות הציבור ישיב לפונה בתוך 45* ימי עסקים מיום קבלת התלונה, בכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים מהפונה, לשם בירורה.

פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה:

  • פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, , טלפון נייד, כתובת דוא"ל, כתובת למשלוח מכתבים, תאריך חתימת הסכם ההלוואה וסכום ההלוואה (ככל שרלוונטי).
  • פירוט הפנייה ומסמכים נלווים הקשורים לנושא הפנייה במידה וישנם.

 

כללים לטיפול בפנייה:

  • ניתן לפנות לממונה על תלונות הציבור בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות לעיל.
  • מומלץ לפרט ככל הניתן את הפנייה ולהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים על מנת לקצר תהליכים ולסייע במתן מענה הטוב ביותר.
  • הממונה לתלונות הציבור רשאי לדרוש מסמכים ופרטים נוספים הנדרשים לצורך בירור הפנייה מהפונה, ועל הפונה להשיב לדרישות הממונה בתוך 7 ימים למן מועד הדרישה.
 

* במקרים חריגים רשאי הממונה על פניות הציבור להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת, שלא תעלה על 15 ימי עסקים, אשר תמנה מתום 45 ימי העסקים מיום קבלת הפניה.

טופס מקוון

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד ואין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת BTB אך באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם בכל עת. ט.ל.ח